Projekt ogrodu w Warszawie

Teren opracowania zajmuje powierzchnię 500 m².

Inwestorzy zakupili działkę sąsiadującą z ich zagospodarowaną posesją. Poproszono nas o wykonanie projektu, który stanowiłby harmonijną całość z Ich ogrodem. Właścicielom zależało na ciekawych osiach widokowych z określonych miejsc. Pragnęli, aby ogród miał charakter naturalistyczny zarówno pod względem kompozycji jak i doboru gatunkowego. Miał mieć ciekawą formę, fakturę, kolorystykę, zapach i przyciągać ptaki oraz owady.

Po ustaleniu ogólnej koncepcji wspólnie dokonaliśmy wyboru roślin. Pozostawiliśmy większość malowniczych drzew w dotychczasowej lokalizacji, część nasadzeń z uwagi na planowany układ kompozycyjny zostało przesadzonych. Zaprojektowano także wiele nowych drzew i krzewów, pnącza, byliny i rośliny jednoroczne. W miejscu, gdzie planowana jest w przyszłości budowa budynku wykonano malowniczą łąkę kwietną.

W drewnianych skrzyniach zaplanowano ogródek ziołowy.

Nie ma określonych ścieżek, są one wyznaczane przez układ roślin, które płynnie przechodzą na sąsiednią część działki tworząc całość.

Galeria zdjęć: