Zieleń publiczna

zielen-publiczna

Zieleń publiczna towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Otacza nas nie tylko podczas niedzielnych spacerów, ale jest obecna niemal wszędzie: na skwerach, w parkach, placach zabaw, przy ulicach czy obiektach użyteczności publicznej. Istnieje ścisły związek między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. Zieleń korzystnie wpływa na naszą psychikę, zdrowie, pełni funkcję rekreacyjną i estetyczną.

W naszych projektach bierzemy pod uwagę nie tylko warunki naturalne, ale także kulturę regionu i potrzeby społeczne. Dzięki właściwemu doborowi i kompozycji materiału roślinnego, ciekawie zaprojektowanym elementom małej architektury nasze koncepcje są niepowtarzalne a zaplanowana przestrzeń nabiera unikatową formę i barwę.
Zajmujemy się sporządzeniem dokumentacji inwentaryzacji zieleni istniejącejprojektowaniem gospodarki drzewostanemrewaloryzacją krajobrazu miejskiego i kształtowaniem reprezentacyjnej zieleni wokół budynków firm.

Nasza firma zajmuje się projektowaniem przestrzeni między innymi:
• w parkach,
• promenadach,
• zieleńcach,
• przy obiektach handlowych, usługowych i firmach,
• na terenach osiedlowych,
• przy przedszkolach i szkołach.

Dowiedz się więcej o:
Projektowaniu ogrodów,
Ogrodach prywatnych,
Małej architekturze,
Systemach nawodnień.

Przykładowe realizacje:
0004