Nota prawna

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują inż. architekt krajobrazu Magdalena Mirowska –Kwiatek.
Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne, Magiazieleni.pl nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

© Copyright: Magiazieleni.pl